Pastato šildymo sistema – vientisas inžinerinis objektas

Daugiabučiame name esantys kambariai yra skirtingai išdėstyti. Namo viduryje esančius kambarius vertikalia ir horizontalia kryptimis nuo lauko pusės dengia kiti kambariai ir sudaro šiluminę izoliaciją. Todėl to paties dydžio, skirtingai išdėstytų kambarių šilumos nuostoliai – skirtingi. Šildant to paties dydžio kambarius esančius skirtingose namo vietose, sunaudojamas skirtingas šilumos kiekis. Kad visuose butuose būtų tinkama patalpos oro temperatūra, projektuojant apskaičiuojama kiekvieno kambario reikiama šildymo prietaisų galia, nes mokestis už šildymą apskaičiuojamas proporcingai patalpos plotui.

Dėl minėtų priežasčių daugiabučio namo šildymo sistemą būtina vertinti, kaip vientisą inžinerinį objektą.

Jei bute įrengtų radiatorių galia didesnė nei nurodyta projekte, butas gauna daugiau šilumos. Atjungus radiatorius arba sumažinus temperatūrą viduryje namo esančiame bute, į jį šiluma sklistų per vidines pertvaras iš gretimai šildomų patalpų.