Kaip veikia šildymo sistema

Vienavamzdėje šildymo sistemoje į kiekvieną radiatorių patenka skirtingos temperatūros vanduo. Priverstinės cirkuliacijos šildymo sistemoje vandenį tekėti verčia šilumos punkte esantis siurblys. Vanduo teka šildymo sistemos stovais ir per prijungtus šildymo prietaisus.

Šildymo prietaiso jungimo schema parodyta 1 pav.

jungimo schema

1 pav. Šildymo prietaiso jungimo schema

Veikimo principas. Vienvamzdėje šildymo sistemoje stove tekantis vanduo 3-jų eigų kranu paskirstomas taip: dalis vandens teka stovu, o dalis vandens teka į šildymo prietaisą. Per šildymo prietaisą tekantis vanduo atvėsta, ištekėjęs iš šildymo prietaiso vanduo susimaišo su stovu tekančiu vandeniu ir į sekančius šildymo prietaisus patenka vėsesnis vanduo. Taip šildantis vanduo prateka per visus prie stovo prijungtus radiatorius ir atvėsęs grąžinamas į šilumos punktą. Vienavamzdėje šildymo sistemoje į kiekvieną radiatorių patenka skirtingos temperatūros vanduo.

Stovu tekančio vandens kiekis ir jo temperatūra bet kurioje stovo vietoje, apskaičiuojami naudojant formules. Labai svarbu jog radiatorių galia ir jų jungimo schema atitiktų namo šildymo sistemos projektą, tuomet visi namo kambariai bus šildomi tinkamai.