Kokie šildymo sistemos priežiūros darbai

Pastato šildymo sistemos priežiūros būtiniausi darbai:

  • ne rečiau kaip kas dvi savaitės atliekama pastato šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių prie magistralių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra;
  • ne rečiau kaip kas dvi savaitės tikrinama šilumnešio temperatūra (matuojama kontroliniuose taškuose). Kontroliniais taškais laikomos atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esančios 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus (penkių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 3 aukšte, devynių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 5 aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio pastatuose.

Prižiūrėtojas turi teisę:

  • ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto savininkui priklausančių šilumos įrenginių būklę,
  • patikrinti apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis.