Kas kontroliuoja prižiūrėtojo darbą

Prižiūrėtojo darbą kontroliuoja savininkas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už šilumos ūkį.