Apie įstaigą

Viešoji įstaiga Dzūkijos efektyvios energetikos centras – pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, įregistruota Alytaus m. savivaldybėje (1998 m.). Dirbančiųjų pagal darbo sutartį žmonių nėra. Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Pagrindiniai  įstaigos tikslai:

  • visuomenės švietėjiška veikla, kaip efektyviai naudoti šilumos energija daugiabučiuose namuose,
  • skatinti domėjimasį atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu.

Atestuotų specialistų darbo patirtis, įgyta rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus klientams leidžia teikti profesionalias konsultacijas šilumos ūkio įrangos ir eksploatavimo klausimais.

deec pazymejimas

Kontaktai

VšĮ „Dzūkijos efektyvios energetikos centras“
Įmonės kodas: 149978617

Adresas:
Vilties g. 20-17 , LT 63208, Alytus
Vadovas Dr. Stasys Dobrovolskis
Tel. 8 683 97457
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pastato šildymo sistema – vientisas inžinerinis objektas

Daugiabučiame name esantys kambariai yra skirtingai išdėstyti. Namo viduryje esančius kambarius vertikalia ir horizontalia kryptimis nuo lauko pusės dengia kiti kambariai ir sudaro šiluminę izoliaciją. Todėl to paties dydžio, skirtingai išdėstytų kambarių šilumos nuostoliai – skirtingi. Šildant to paties dydžio kambarius esančius skirtingose namo vietose, sunaudojamas skirtingas šilumos kiekis. Kad visuose butuose būtų tinkama patalpos oro temperatūra, projektuojant apskaičiuojama kiekvieno kambario reikiama šildymo prietaisų galia, nes mokestis už šildymą apskaičiuojamas proporcingai patalpos plotui.

Dėl minėtų priežasčių daugiabučio namo šildymo sistemą būtina vertinti, kaip vientisą inžinerinį objektą.

Jei bute įrengtų radiatorių galia didesnė nei nurodyta projekte, butas gauna daugiau šilumos. Atjungus radiatorius arba sumažinus temperatūrą viduryje namo esančiame bute, į jį šiluma sklistų per vidines pertvaras iš gretimai šildomų patalpų.

Kas sudaro pastato šilumos ūkį

Daugiabučio namo šilumos ūkį sudaro: šilumos punktas, dažniausiai rūsyje esantys paskirstomieji vamzdynai (tiekimo ir grąžinimo magistralės), tiekimo ir grąžinimo stovai ir šildymo prietaisai (radiatoriai).

Kaip veikia šildymo sistema

Vienavamzdėje šildymo sistemoje į kiekvieną radiatorių patenka skirtingos temperatūros vanduo. Priverstinės cirkuliacijos šildymo sistemoje vandenį tekėti verčia šilumos punkte esantis siurblys. Vanduo teka šildymo sistemos stovais ir per prijungtus šildymo prietaisus.

Šildymo prietaiso jungimo schema parodyta 1 pav.

jungimo schema

1 pav. Šildymo prietaiso jungimo schema

Veikimo principas. Vienvamzdėje šildymo sistemoje stove tekantis vanduo 3-jų eigų kranu paskirstomas taip: dalis vandens teka stovu, o dalis vandens teka į šildymo prietaisą. Per šildymo prietaisą tekantis vanduo atvėsta, ištekėjęs iš šildymo prietaiso vanduo susimaišo su stovu tekančiu vandeniu ir į sekančius šildymo prietaisus patenka vėsesnis vanduo. Taip šildantis vanduo prateka per visus prie stovo prijungtus radiatorius ir atvėsęs grąžinamas į šilumos punktą. Vienavamzdėje šildymo sistemoje į kiekvieną radiatorių patenka skirtingos temperatūros vanduo.

Stovu tekančio vandens kiekis ir jo temperatūra bet kurioje stovo vietoje, apskaičiuojami naudojant formules. Labai svarbu jog radiatorių galia ir jų jungimo schema atitiktų namo šildymo sistemos projektą, tuomet visi namo kambariai bus šildomi tinkamai.