Kas sudaro pastato šilumos ūkį

Daugiabučio namo šilumos ūkį sudaro: šilumos punktas, dažniausiai rūsyje esantys paskirstomieji vamzdynai (tiekimo ir grąžinimo magistralės), tiekimo ir grąžinimo stovai ir šildymo prietaisai (radiatoriai).