Šildymo prietaisų keitimas

Keičiant šildymo prietaisą, būtina paruošti radiatorių keitimo techninį projektą. Atliekant projektą, skaičiuojamas kiekvienas stovas. Įvertinami visuose aukštuose esančių patalpų nuostoliai, įtekančio į radiatorių vandens ir patalpos vidaus temperatūra. Apskaičiuojamas cirkuliuojančio vandens kiekis stove, į radiatorių įtekančio ir ištekančio šildančio vandens temperatūros, šildymo prietaiso galia.

Keičiant šildymo prietaisą, rekomenduojama atrevizuoti (išvalyti) 3-jų eigų kraną, kad šildymo sezono metu būtų galima nustatyti tinkamą trijų eigų krano padėtį. Trijų eigų krano padėtis nustatoma matuojant į šildymo prietaisą įtekančio ir ištekančio vandens temperatūrų skirtumą. Duomenys trieigių kranų reguliavimui pateikiami šildymo prietaisų keitimo projekte. Reguliavimo metu būtina įvertinti lauko oro temperatūrą. Reguliavimas atliekamas tik vieną kartą (pakeitus šildymo prietaisą). Reguliavimą privalo atlikti šildymo sistemos prižiūrėtojas.

Siekiant nepakenkti kitų patalpų šildymui – labai svarbu nustatyti tinkamą trieigio krano padėtį.