Šildymo sistemų balansavimas

Šildymo sistemos stovuose turi būti įrengtos hidraulinio balansavimo priemonės, turinčios graduotas nustatymo skales, sudarančios galimybę matuoti ir reguliuoti šilumnešio debitą ir temperatūrą ir aprūpintos techninėmis reguliavimo charakteristikomis.

Stove tekančio vandens kiekis nustatomas balansiniu ventiliu ir išmatuojamas naudojant prietaisą. Todėl balansiniame ventilyje turi būti įrengta skalė, rodanti kiek pradarytas ventilis ir du antgaliai srauto matavimo prietaisui prijungti. Balansiniai ventiliai įrengiami grąžinamo vandens stovuose rūsyje. Įrengus balansinius ventilius yra galimybė tinkamai paskirstyti šilumą daugiabučiame name sumažinamas šilumos energijos suvartojimas.