Kokios asmens, atsakingo už šilumos ūkį pareigos

Asmens, atsakingo už  įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Yra dvi pagrindinė pareigos:

  • pasirinkti šilumos punkto ir šildymo sistemos prižiūrėtoją, sudaryti sutartį techniškai prižiūrėti ir technologiškai valdyti,
  • kontroliuoti prižiūrėtojo darbą.

Atsakingu už bendrijos šilumos ūkį asmeniu gali būti bendrijos pirmininkas ar kitas asmuo, bet ne tas kuris prižiūri šilumos punktą ar šildymo sistemą. Atsakingu už bendrijos šilumos ūkį asmuo, privalo turinti reikiamą kvalifikaciją ir energetikos darbuotojo pažymėjimą.