Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai

Veiklos sritis – šilumos vartojimas

Eil.Nr. Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Specializuotų kursų baigimo pažymėjimo, (mokymo programų) pavadinimas
1. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą. Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.  
2. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.

Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa arba Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa.

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Atsakingo asmens už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa arba Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa.

Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa.

 

4. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti4 (technolologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.

Specialistai:
Atsakingo asmens už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa arba Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa.
Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa.

Darbininkai:
Darbdavio nurodymu, specializuotų kursų baigimas pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Pastabos:

  1. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
  2. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „tecnologinis valdymas“.