Energetikos darbuotojų registras

                     
Vardas, pavardė Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo
data
Atestavimo
sritis ir
suteikiamos
teisės
Energetikos
darbuotojo
pažymėjimo
Nr.
Energetikos
darbuotojo
pažymėjimo
išdavimo
data
Energetikos
darbuotojo
pažymėjimo
galiojimo
data
Energetikos
darbuotojo
pažymėjimo
sustabdymo
data
Energetikos
darbuotojo
pažymėjimo
panaikinimo
data
Energetikos
darbuotojo
pažymėjimo
atnaujinimo
data po
sustabdymo
Vytas Abramavičius Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios     D-O1 2015-10-16  2020-10-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Algis Adomaitis Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai

       - Eksploatuoti (technologiškai valdyti, prižiūtėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios   VD-21 2017-12-11 2020-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Rimantas Aleknavičius Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios   VA - 4 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Virginijus Asakavičius Šilumos vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai

- Eksploatuoti (technologiškai valdyti, prižiūtėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios   VD - 29 2018-03-16 2021-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Benediktas Balkūnas  Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios      VO-34 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Asta Baumanienė Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

     - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios      VO-7 2017-09-28 2022-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Juozas Bazevičius Šilumos
vartojimas


Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

           - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios    VO-16 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx

Almantas

Bendoraitis

 Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

       -  Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios      VA-45  2015-12-07  2020-12-07  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Mikolas Berlickas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

       - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 10 MW galios    VO-40 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Alvydas Bucevičius Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai

     -  

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios

  VD-11 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Edvardas Bukaveckas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

           -

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

     VO-18 2017-09-28 2022-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Raimondas Buišas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         -

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

     VA-37 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Edvinas Buzaitis Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildy-mo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai

   -

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios

VSP-7 2017-09-28 2022-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Juozas Biekša Šilumos
vartojimas
 

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        -

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

 VO-14 2017-09-28  2022-09-28   xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Nerijus Cesiulis  Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

      -  

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

  VO-17  2017-09-28  2020-09-28  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Juozas Čaplikas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         -

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

  VA-40 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Liutauas Čeponis Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai 

         -  Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios    VSP-9 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Linas Černiauskas Šilumos
vartojimas
 

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

   -

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

  VO-27 2017-12-11 2022-12-11  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
 Alvydas Daugelevičius Šilumos
vartojimas

Asmuo atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         -

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

    VO-26  2017-12-11  2022-12-11  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Laima Daunoravičienė Šilumos vartojimas

Asmuo atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

-

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

  VO - 36 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Albinas Gervelis Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai

     - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,   iki 1 MW     VD-1 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gražvydas   Grižas  Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         -  Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios  VO-25  2017-12-11  2022-12-11  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Mykola Halahuz Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 10 MW galios    VO - 32 2018-03-16   2023-03-16  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Marius Jarmalavičius Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

     -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios  VO-19  2017-09-28  2022-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Mantas Jarusevičius Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai

        - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens    MD - 13 2017-09-28  2020-09-28  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Vladas Jurošius Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW VA-32 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Dana Juknevičienė Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

          - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW    VO-38 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Linas Kančys Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

    - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  VO - 9 2017.09.28  2020.09.28   xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx   xxxx-xx-xx
Juozas Kacėnas  Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai

    - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios  VSP-4  2017-09-28  2022-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Mindaugas Karašiejus Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

    - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 10 MW   VO-41 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gediminas Kašėta Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai

   - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios    VSP - 2 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Stanislovas Keršys Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildy-mo ir karšto vandens siste-mas eksploatuo-jantys specia-listai

 2012-09-24 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios  VSP-5  2017-09-28  2022-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Daiva Klimauskienė Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

          - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW    VO - 8 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Sigitas Klimavičius Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai

      - Eksploatuoti (technologiškai valdyti, prižiūtėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios   VD-23 2017-12-11 2020-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Giedrius Kunigonis Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai

       - Eksploatuoti (technologiškai valdyti, prižiūtėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas iki 1 MW galios  VD-24 2017-12-11 2020-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Juozas Kratavičius Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai

 2010-03-03 Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios    VSP-3 2017-09-28 2022-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Sigitas Lebelionis Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  VO - 10  2017-09-28 2020-09-28   xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Algis Milinavičius Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

       - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW   VO - 21 2017-12-11 2022-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Danutė Bikauskienė Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

     - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW DA-08 2015-11-30 2020-11-20 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Arūnas Blažauskas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo,

         - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW DA-17 2015-12-02 2020-12-02 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Artūras Dimša  Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  VA - 1 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Laimis Gaurys Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

    - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW   VO - 29 2017-12-11  2022-12-11   xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Vincas Gacevičius Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

          - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW DA-03 2015-11-30 2020-11-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Mindaugas Gramauskas  Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  VO-15 2017-09-28 2022-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Saulius Gumauskas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

2015-11-30  Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios    VO - 20 2017-12-11 2021-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Vytautas Gumauskas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

  2015-11-30 Organizuotiįmonės ar  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios    VO-19 2017-12-11 2021-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Kęstutis Jurgelionis Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

        -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  DA-29  2015-12-02  2020-12-02  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Mindaugas Kamarauskas Šilumos
vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

         -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW VA-6 2017-09-28 2021-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Vilma Kalendauskaitė  Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios  VA-44  2015-12-07 2020-12-07   xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
 Vladas Karsokas  Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  D-003  2015-10-16  2020-10-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Julius Kukauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai    - Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti , remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios   VD - 6 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Valius Kuklys Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW    DA-27 2015-12-02 2020-12-02 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gintaras Kundrotas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          -

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 10 MW galios

 VO -13 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Andrius Lygnugaris Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)     - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios    VO-30 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Daiva Lubauskaitė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW DA-23 2015-12-02 2020-12-02 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gintaras Liudavičius Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW DA-10 2015-11-30 2020-11-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Magdė Teresė Matažinskienė  Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)  2010-07-23  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW  D-004  2015-10-16  2020-10-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Vidas Markauskas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)     - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW   VA -5 2017-09-28 2019-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gintas Mažulaitis Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) 2012-08-10 Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios D-33 2015-11-27 2020-11-27 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Arūnas Micevičius Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -

Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

 

DA-28 2015-12-02 2020-12-02 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Saulius  Mundrys Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) 2014-02-11 Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 10 MW galios    VO-39 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Ireniejus Mulerskas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios VA-33 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Ričardas Muraška Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai           - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW VSP-6 2017-09-28 2022-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Albinas Minkauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai        - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW   VD-2 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Romualdas Algirdas Narakas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          -

Organizuoti įmonės ar  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

 VO - 18 2017-12-11 2021-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Romas Stonys Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -

Organizuoti įmonės ar  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą, iki 1 MW galios

 VO-28  2017-12-11  2022-12-11  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Arūnas Palmonas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai           - Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti , remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios      VD-5 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Ernestas Petrušis Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios       VO-31 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Algimantas Purvinis Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          -  Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW     VO-33 2018-03-16  2023-03-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Giedrius Ramonas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai          - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW     VD-28 2018-03-16 2021-03-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Artūras Cincilevičius Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -  Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 10 MW  D-008 2015-10-16  2020-10-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Albina Launikonienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW VA-36 2015-12-07 2020-12-7 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Alvydas Sabaliauskas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)            -  Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW    D-015 2015-11-27  2019-11-27  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Albertas Prieskienis Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          - Organizuoti pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW DA-20 2015-12-02 2020-12-02 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Regina Rimašauskienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios  VO-37 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Sergiejus Smirnovas Šilumos
vartojimas

Pastato šilumos punktus , šildy-mo ir karšto vandens siste-mas eksploatuo-jantys darbinin-kai

   - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,   iki 1 MW galios VD-4 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Jeronimas Sadauskas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 10 MW     VO-12 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Bronius Sakalauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys  specialistai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW  VSP-8 2017-09-28 2022-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Arūnas Staknys Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW  VD - 7 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gintautas Stankauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą       - Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,  bandymo,paleidimo ir derinimo) darbams, iki 10 MW   VV-06 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Gintautas Stankauskas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 10 MW  VO - 31 2017-12-11 2022-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Lena Stulpinienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)          -  Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 10 MW  D-018 2015-11-27  2020-11-27  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Vygantas Stankauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW     VD-26 2017-12-11 2020-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Robertas Svirskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai        - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW    VD-22 2017-12-11 2020-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Albinas Šerpenskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai          - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW     VD-25 2017-12-11 2020-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Ona Ivanauskienė  Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -

 Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios

   D1-18  2015-12-22  2020-12-22  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Irma Šivokienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)   -

Organizuoti  įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios

 VO-30 2017-12-11 2022-12-11  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Remigijus Šivokas  Šilumos
vartojimas
 Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai    -

Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW

VD-19 2017-09-28 2020-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Juozas Tankelevičius Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai    -

Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW

  VD - 8 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Artūras Urmanavičius Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 10 MW galios

     VO-24  2017-12-11  2022-12-11  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx 
Irutė Vyšniauskienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)        -

Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios

 VA-35 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Saliutė Žvaliauskienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)        -

 Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios

   D1-19 2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Rasida Jenčienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -

 Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios

   D1-21 2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Valdas Vilkancas Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -

Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios

DA-18 2015-12-02 2020-12-02 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Jurgita Sakavičienė Šilumos
vartojimas
Atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           - Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios  VA- 43 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Rapolas Sarneckas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai     - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios VD-12 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Bronė Vaikšnorienė Šilumos
vartojimas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           - Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios   VA-38 2015-12-07 2020-12-07 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Juozas Vaikšnoras Šilumos
vartojimas
tsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         - Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios    VO - 22 2017-12-11 2021-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Arūnas Valiukevičius Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW galios   VD-27 2018-03-16  2021-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Liudas Valiukevičius Šilumos
vartojimas
tsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         - Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios    VO - 23 2017-12-11 2022-12-11 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Juozas Zubrickas  Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)         -  Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios  DA-15  2015-12-02 2020-12-02   xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
 Rimas Žitkauskas  Šilumos
vartojimas
 Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)           -  Organizuoti  pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios  DA-19  2015-12-02  2020-12-02  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx   xxxx-xx-xx
Vadimas Vasilenka Šilumos
vartojimas
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą          - Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,  bandymo) darbams. iki 1 MW       D-20 2015-11-27 2019-11-27 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Vytas Ražanauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą            - Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,  bandymo) darbams. iki 1 MW D-21 2015-11-27 2019-11-27 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Vytautas Kazlauskas      Šilumos
vartojimas
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą         - Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto,  bandymo,paleidimo,derinimo) darbams. iki 10 MW galios       D2-05 2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Vytautas Vaitkevičius Šilumos
vartojimas
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą           - Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto,  bandymo,paleidimo,derinimo) darbams. iki 10 MW galios      D2-03 2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Valdemaras Virmauskas  Šilumos
vartojimas
 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą      -  Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros,remonto,  bandymo,paleidimo,derinimo) darbams. iki 10 MW galios  D2-04  2015-12-22  2020-12-22  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx   xxxx-xx-xx
 Vidmantas Gelčys  Šilumos
vartojimas
 Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai         -  Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios    DE-07  2015-11-30  2020-11-30  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx 
Tadas Karašauskas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios   VE-04 2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Vytautas Kalašnikovas Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) pastato šilumos  punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, iki 1 MW galios   DE-05 2015-11-30 2020-11-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Algis Matulevičius Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai         - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW galios   DE-04  2015-11-30 2020-11-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Antanas Petrušis Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai          - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 10 MW galios      D3-02 2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Antanas Valentukonis Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai      - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti ) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW galios    DE-06  2015-11-30  2020-11-30 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Algirdas Vileišis Šilumos
vartojimas
Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai      - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW galios      D3-03  2015-12-22 2020-12-22 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Juozas Turauskas   Šilumos
vartojimas
 Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai          -

 Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW galios

 VD-10  2017-09-28  2020-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
 Albinas Šarakojis  Šilumos
vartojimas
 Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai          -  Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW  VD-9  2017-09-28  2020-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
Alvydas Ražanauskas Šilumos vartojimas Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai          - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,    iki 1 MW VD-03 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Mindaugas Valentukevičius Šilumos vartojimas Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai          - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,   iki 1 MW VD-18 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Bronius Žukauskas  Šilumos vartojimas  Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai        -  Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW  VD-20  2017-09-28  2020-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx 
Marius Žulkus Šilumos vartojimas Pastato šilumos punktus , šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai            - Eksploatuoti (technologiškai valdyti,techniškai prižiūrėti, remontuoti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas,      iki 1 MW  VD-29 2018-03-16 2021-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Algis Adomaitis Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai         -

Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens    

 MD - 02  2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx

 Liutauras

 Čeponis

 Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)  

Šilumos įrenginius montuojantys specialistai

       -

Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens

  MSP-01  2018-03-16  2023-03-16  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx
 Giedrius   Kunigonis Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai      - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 05 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Eligijus Lensbergas Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai       - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 11 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Eugenijus Jodelis Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai       - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 01 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Sigitas Klimavičius Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai       - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 04 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Tomas Pangonis Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai      - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 09 2017-09-28 2019-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Alvydas Puodžiūnas Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai      - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 10 2017-09-28 2020-03-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Vygantas Stankauskas Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai        -   Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 07 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Audrius Skripka Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai        - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 08 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Robertas Svirskas Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai        - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 03 2017-09-28 2020-03-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Albinas Šerpenskas Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas) Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai        - Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens   MD - 06 2017-09-28 2020-09-28 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
Jeronimas Valeika Šilumos vartojimas Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį) - Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą iki 1 MW galios   VO - 35 2018-03-16 2023-03-16 xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx
 Arūnas Valiukevičius  Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)  Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai -  Montuoti,bandyti, paleisti:                  Šilumos įrenginius (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio, iki 10 MW, šilumos punktus iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis), šilumos tinklus iki 500 mm sąlyginio skersmens    MD-12  2017-09-28  2020-09-28  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx  xxxx-xx-xx