Kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikacijos kėlimo, pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus programa

Programa skirta pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantiems specialistams, darbininkams.

Tema: Pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija.

Mokymo tikslai Dalyko turinys (pagrindinių temų pavadinimai) Val.
1. Žinoti fizikinius dydžius apibūdinančius šilumos energiją.  Slėgio savoka, jo matavimo prietaisai ir vienetai. Temperatūra, jos matavimo vienetai. Šilumos energijos kiekio matavimo vienetai ir prietaisai.  2
2. Žinoti šilumos punktų sandarą ir mokėti atlikti jų techninę priežiūrą.  Pastatų šilumos punktų pagrindiniai įrenginiai, jų paskirtis ir kons-trukcija. Šilumos punktų schemos. Šilumos punkto hidraulinis bandymas. Pilnai automatizuoto šilumos punkto priežiūros darbai. Automatizuotų šilumos punktų darbo režimų nustatymas.  3
3. Žinoti šildymo sistemų priežiūros darbus.  Šildymo sistemų schemos. Šildymo sistemų plovimas. Šildymo sistemų sandarumo ir stiprumo bandymas. Šildymo sistemos sureguliavimas.  3
4. Žinoti karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros darbus.  Karšto vandens šildytuvų plovimas. Karšto vandens skaitikliai. Karšto vandens sistemos balansavimas. Pasitaikančių nesklandumų priežastys.  2
5. Žinoti darbų saugos reikalavimus.  Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai eksploatuojant šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.  3
6. Žinoti šilumos įrenginių priežiūros reikalavimus.  Taisyklės ir norminiai aktai reglamentuojantys pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją (priežiūrą).  2
7. Efektyvus šilumos naudojimas.  Gebėti analizuoti efektyvaus šilumos energijos vartojimo klausimus.  1
 Iš viso:    16

Vedant profesinį pokalbį, patikrinus išklausyto kurso medžiagos įsisavinimą, išduodamas pažymėjimas apie išklausytą profesinio parengimo kursų programą.

Stasys  Dobrovolskis (Mokymų koordinatorius)
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 8 683 97457

Kvalifikacijos kėlimo, pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus programa

Programa skirta šilumos įrenginius montuojantiems specialistams, darbininkams.

Tema: Pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų montavimas, bandymas, derinimas.

Mokymo tikslai Dalyko turinys (pagrindinių temų pavadinimai) Val.
1. Žinoti fizikinius dydžius apibūdinančius šilumos energiją.  Slėgio savoka, jo matavimo prietaisai ir vienetai. Temperatūra, jos matavimo vienetai. Šilumos energijos kiekio matavimo vienetai ir prietaisai.  2
2. Žinoti šilumos punktų sandarą ir mokėti montuoti ir derinti.  Pastatų šilumos punktų pagrindiniai įrenginiai, jų paskirtis ir kons-trukcija. Šilumos punktų schemos. Šilumos punkto hidraulinis bandymas. Reikalavimai šilumos punkto įrangos montavimo darbams. Šilumos punktų  įrangimų derinimas, režimų nustatymas.  3
3. Žinoti šildymo sistemų montavimo bandymo, derinimo darbus.  Šildymo sistemų schemos. Šildymo sistemų plovimas. Šildymo sistemų sandarumo ir stiprumo bandymas. Šildymo sistemos sureguliavimas.  3
4. Žinoti karšto vandens tiekimo sistemų montavimo darbus.  Karšto vandens šildytuvų, skaitikliai, armatūros montavimas.
 Karšto vandens sistemos balansavimas. Termobalansinių ventilių reguliavimas.
 2
5. Žinoti darbų saugos reikalavimus.  Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai montuojant, bandant, derinant šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.  3
6. Žinoti šilumos įrenginių priežiūros reikalavimus.  Taisyklės ir norminiai aktai reglamentuojantys pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų montavimo, bandymų ir derinimo darbus.  2
7. Efektyvus šilumos naudojimas.  Darbo režimo nustatymo, derinimo darbų įtaka efektyviam šilumos naudojimui.  1
 Iš viso:    16

Po mokymų išduodamas UAB „Doterma“ pažymėjimas apie išklausytą mokymo programą.

Stasys  Dobrovolskis (Mokymų koordinatorius)
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 8 683 97457